4.1 Ett kraftigt pensionslyft införs och differentierad pensionsålder utreds

Förslag: För att höja de lägsta pensionerna med upp till 5000 kronor per månad tillförs 65,5 miljarder kronor fr.o.m. år 1. Regelverket för bostadstillägg anpassas efter höjningen och förutsättningarna för att införa en differentierad lägre pensionsålder för personer i slitsamma och tunga yrken utreds.

Sverige har alltför många fattiga äldre och ett illa utformat pensionssystem. Dagens undermåliga pensionssystem drabbar inte minst de många kvinnor som tagit huvudansvar för hemmet och arbetat i lönediskriminerade sektorer. Det drabbar även i princip alla som drabbats av svårare sjukdom eller arbetslöshet, eller inte haft möjlighet att lönearbeta så många år i Sverige. Det är därför centralt för jämlikheten och jämställdheten att pensionssystemet förbättras. Det nuvarande pensionssystemet har som främsta syfte att statens finanser inte ska påverkas, vilket har skett till priset av att ett stort antal pensionärer idag har en oacceptabelt låg pension. Mer än 600 000 svenskar har idag en pension på under 10 000 i månaden före skatt. Ytterligare nästan en miljon har en pension under 15 000/mån.

Reformisterna vill därför se ett pensionslyft för de med lägst pensioner. Det innebär en höjning av pensionen med 5 000 kronor före skatt för de som har det sämst ställt. Nivån på höjningen av pensionen trappas sedan av för dem som idag har en statlig pension över 10 000 per månad upp till nivån 15 000 per månad. Det betyder att samtliga med en pension under 10 000 kr/mån får 5 000 kronor mer och att de med en pension mellan 10 000 kr/mån och 15 000 kr/mån får en förstärkning som innebär att man kommer upp till 15 000 kronor/månad. Sammanlagt får ca 1,7 miljoner svenskar en höjd pension.

Förslaget är tänkt att genomföras utöver de pensionsförslag som redan lyfts av Socialdemokraterna. Förslaget påverkas ej heller av nivån på tjänstepension. På så sätt bevaras ett system där det märks i plånboken att ha lönearbetat samtidigt som de med allra lägst pension får en dräglig inkomst att leva på.

Ökningen är lika för ensamstående och samboende. För att pensionshöjningen inte ska ”ätas upp” av ett lägre bostadstillägg ska justeringar av regelverket för bostadstillägg ske parallellt. Utöver pensionslyftet vill Reformisterna även utreda förutsättningarna för att införa en differentierad lägre pensionsålder för personer i slitsamma och tunga yrken.

Tabell 2. Pensionsökning av pensionslyftet samt den offentligfinansiella kostnaden. Egna beräkningar utifrån pensionsmyndighetens data.
Pension / månad Antal Kostnad per månad för pensionslyft Höjning per månad i snitt
1-2999 100 579 502 895 000 5000
3000-3999 22 064 110 320 000 5000
4000-4999 25 042 125 210 000 5 000
5000–5999 38 092 190 460 000 5000
6000–6999 44 704 223 520 000 5000
7000–7999 95 503 477 515 000 5000
8000–8999 139 834 699 170 000 5000
9000–9999 156 984 784 920 000 5000
10000–10999 182 812 639 842 000 4501
11000–11999 195 602 586 806 000 3502
12000–12999 186 800 467 000 000 2503
13000–13999 187 303 374 606 000 1504
14000–14999 174 277 261 415 500 505

Totalt antal personer: 2 201 729
Total merkostnad per år före skatt: 65 507 080 932 kr