4.13 Höjning av tak och golv i A-kassan

Förslag: Maxbeloppet i a-kassan höjs till 1200 kronor per dag de första 100 dagarna och därefter till 800 kronor per dag. Dessutom höjs grundbeloppet från 365 till 400 kronor per dag. För att finansiera detta tillförs 1,5 miljarder för år 1, 1,6 miljarder för år 2 och 1,7 miljarder fr.o.m. år 3.
Svensk a-kassa är idag bland de minst generösa i OECD. 12 I genomsnitt ersätts 66 procent av den tidigare inkomsten, vilket kan jämföras med 80 procent i Finland och 76 procent i Danmark. En fjärdedel av de som får a-kassa får inte en ersättning på 80 procent av inkomsten. 13 Det betyder att a-kassan i praktiken inte fungerar som en säkring av inkomsten vid arbetslöshet för de flesta löntagare. Dessutom visar forskning från bland annat OECD att en ordentlig ersättning vid arbetslöshet har positiva effekter på ekonomin i stort. Därför föreslår Reformisterna en höjning av taket på a-kassan till 1200 kronor per dag de första 100 dagarna, motsvarande en höjning från 20 200 kr/månad till 25 250 kr/månad. För att säkra att även löntagare med lägre inkomster eller som varit medlemmar i a-kassa en kortare tid får en anständig levnadsstandard vid arbetslöshet höjs grundbeloppet från 360 till 400 kronor per dag. Den statsfinansiella kostnaden beräknas bli 1,5 miljarder för år 1, 1,6 miljarder för år 2 och 1,7 miljarder för år 3. 14


12 Dagens Arena
13 Arbetslöshetsrapporten
14 Riksdagens utredningstjänst 2018:835 Arbetslöshetsförsäkringen