4.17 Satsningar för en demokratiserad ekonomi

Förslag: För att förbättra den ekonomiska demokratin föreslår reformisterna att 2 miljarder kronor tillförs från investeringsbudgeten för lån till försäljning av verksamhet till anställda fr.o.m. år 1. Utöver detta införs möjligheten till sociala lån riktade till kooperativa initiativ som en del av investeringsbanken. Dessutom tillsätts en utredning för att utforska möjligheterna till utökad arbetsplatsdemokrati.

Det tas för givet att alla beslut om styret av vår komplexa statsapparat ska tas gemensamt, men inom ekonomin och på arbetsplatsen har anställda jämförelsevis lite att säga till om. Sedan 1980 har ägande-, makt och kapitalkoncentrationen accelererat. Den rikaste hundradelen av befolkningen har fördubblat sin andel till cirka 40 procent av de samlade förmögenheterna.

2 miljarder kronor avsätts ur investeringsbudgeten för att underlätta för anställda att köpa de företag där de arbetar. Pengarna lånas ut på förmånliga villkor till stiftelse skapad av de anställda. Pengarna ska i första hand gå till att underlätta generationsskiften.

Sverige har bland Europas äldsta företagare. Samtidigt är det allt färre i den efterföljande generationen som vill ta över verksamheten. Konsekvensen blir alltför ofta att företag avvecklas i onödan, särskilt i gles- och landsbygdsområden. För att bryta denna utveckling föreslår Reformisterna att underlätta för de anställda att ta över ägandet av företag. Förutom att garantera fortsatt drift av verksamheten bidrar löntagarägande också till mindre sociala klyftor och en demokratisering av ekonomin.

Investeringsbanken ska som en del av sina investeringar låna ut till kooperativa initiativ. Dessutom tillsätts en utredning för att utreda möjligheterna till ökad arbetsplatsdemokrati och ökat inflytande över den ojämlika kapitalkoncentrationen.