4.18 Avdragsrätt för fackföreningsavgift

Förslag: För att gynna arbetstagarnas organisering i fackföreningar samt likställa arbetstagarnas avdragsmöjligheter med arbetsgivarna föreslås att en rätt till avdrag om 25% av medlemsavgifter till fackförening införs fr.om. år 1. Den statsfinansiella kostnaden i form av minskade skatteintäkter beräknas till 3 miljarder kronor.
Förslaget innebär ett återinförande av den skattereduktion som avskaffades av alliansregeringen 2007 och sedan igen av M och Kd:s budgetreservation för 2019. Att göra det billigare att vara medlem i en fackförening bidrar till att skydda den svenska modellen och motverka den negativa utvecklingen i anslutningsgraden inom många fackföreningar. Det är också en fråga om rättvisa då arbetsgivarparten kan dra av för medlemsavgifter till sin arbetsgivarorganisation. Kostnaden för reformen beräknas till 3 miljarder kronor fr.o.m. år 1.16


16 Regeringsproposition 2018/19:45