4.20 Förstärkning av arbetsmiljöinspektionen

Förslag: För att förstärka arbetet med inspektion och förhindra fusk och olyckor tillförs Arbetsmiljöverket 500 miljoner kronor fr.o.m. år 1.

Arbetsmiljön vid svenska arbetsplatser har försämrats samtidigt som det är lätt att komma undan med att fuska. I dagsläget är det endast hälften av arbetsgivarna som följer arbetsmiljölagen enligt de kontroller som genomförs. Detta är inte bara en fråga om en dräglig arbetsmiljö utan också en fråga om liv och död – antalet dödsolyckor vid svenska arbetsplatser ökade från 38 till 50 mellan 2016 och 2018. Enligt arbetsmiljöverket är det dessutom ca 500 personer som dör varje år i sjukdomar som orsakas av arbetsrelaterad stress.18 Inspektionskapaciteten behöver därför stärkas avsevärt för att säkerställa att lagar och regler följs.  


18 Altinget