4.19 Ett arbetslivsinstitut upprättas

Förslag: För upprättandet av ett arbetslivsinstitut tillförs 100 miljoner kronor år 1, 300 miljoner kronor år 2 och 500 miljoner kronor år 3.

Sveriges tidigare ledande ställning inom arbetsmiljöforskning skall återtas genom återskapande av ett nationellt arbetslivsinstitut, som lades ner av alliansregeringen 2006. Det nya institutet beräknas ha ca 350 anställda, ska bedriva forskning inom arbetsorganisation och hälsoeffekter, däribland fysiska belastningsskador, kemiska skador och psykosociala skador kopplade till lönearbete, arbetsmiljöteknik, arbetsmedicin, arbetsmarknad och arbetsrätt. Verksamheten lokaliseras utanför Stockholmsregionen. Summan baseras på det tidigare arbetslivsinstitutet.17