4.11 Höjning av sjukpenningen

Förslag: Sjukpenningen tillförs 3,7 miljarder kronor fr.o.m. år ett för att finansiera en höjning av utbetalningarna.

De senaste decennierna har sjukförsäkringen sett stora förändringar. Sedan 90-talet har ersättningsnivån fallit från 90 till 80 procent av tidigare inkomst och taket i sjukförsäkringen har inte hängt med i inkomstutvecklingen. Jobbskatteavdragen har också bidragit till att sjukskrivna fallit efter i inkomstutvecklingen. Därför föreslår Reformisterna en höjning av ersättningen i sjukpenningen. Tillskottet på 3,7 miljarder motsvarar en 10 procentig höjning av utbetalningarna, det vill säga en höjning av ersättningsgraden med 8 procentenheter samt en motsvarande höjning av taket. Exakt utformning av höjningen bör analyseras närmare.