4.12 Höjning av sjuk- och aktivitetsersättning

Förslag: Sjuk- och aktivitetsersättningen höjs med ungefär 1000 kronor per månad fr.o.m. år 1. För att finansiera detta tillförs 3,84 miljarder kronor.

För att säkra att ersättningen kan garantera ett drägligt liv och att momshöjningen inte slår mot de svagaste föreslår reformisterna en höjning av sjuk- och aktivitetsersättningen. Vår bedömning är att omkring 285 000 individer kommer att erhålla sjukersättning och 35 000 individer aktivitetsersättning.11

Den statsfinansiella kostnaden för ersättningshöjningen blir då 3,84 miljarder kronor. Det motsvarar 1000 kr extra per månad för en person med sjuk- eller aktivitetsersättning. Exakt utformning av höjningen bör analyseras närmare.


11 Försäkringskassans årsredovisning 2018 och egna beräkningar.