4.15 Höjt underhållsstöd

Förslag: För att höja underhållsstödet tillförs Försäkringskassan 360 miljoner kronor miljarder kronor fr.o.m. år 1.

Den föreslagna höjningen av momsen måste mötas med en höjning av nivån också av underhållsstödet till ensamförsörjande föräldrar. Ca 127 000 föräldrar mottog någon gång under 2018 underhållsstöd till en total kostnad för staten om 3,6 miljarder kronor. Här föreslås en höjning på 10 procent av utbetalningarna, vilket motsvarar 360 miljoner kronor. Försäkringskassans anslag ökar i enlighet med detta. Nytt högsta utbetalningsbelopp blir 1730 kronor per månad.