4.8 Etablera byggbolaget ”Folkhemmet AB”

Förslag: För att etablera bolaget Folkhemmet AB som i egen regi bygger, äger och förvaltar hyreslägenheter och specialboenden, bland annat på mark som ägs och/eller anvisas av staten/regionen, budgeteras 8 miljarder år 1 och 4 miljarder år 2 ur investeringsbudgeten.

Sverige har tidigare haft en mycket framgångsrik social bostadspolitik. Idag har vi istället ett kroniskt underskott på bostäder både i förhållande till medborgarnas behov och betalningsvilja, vilket är ett resultat av en av den industrialiserade världens mest marknadsliberala bostadssektorer. Monopoliserande och oligopoliserande krafter i bank- och fastighetssektorerna, tillsammans med det kommunala planmonopolet, dominerar och stryper utbudet av bostäder. Ytterligare ett bevis på att bostadsmarknaden inte fungerar är de höga vinstmarginalerna bland bank-, fastighetsförvaltnings- och delar av byggsektorn.

I syfte att stärka konkurrensen och innovationskraften inom sektorn samt tillgodose att medborgares behov av bostäder tillmötesgås avsätts 8 miljarder från investeringsbudgeten för etableringen av bolaget Folkhemmet AB. Bolaget ska i egen regi bygga, äga och förvalta hyreslägenheter samt specialboenden, bland annat på mark som ägs och/eller anvisas av staten/regionen. Kapitalet kommer huvudsakligen att användas till att köpa upp ett par medelstora byggbolag i tillväxtregioner eller finansiera tillväxt genom rekrytering. I detta förslag ingår att statliga fastighets- och markinnehav ska användas för etableringen av bostäder i det fall det anses relevant och lämpligt.