Reformisterna är en socialdemokratisk förening. Vi vill se en starkare socialdemokrati. Vi är övertygade om att många människor vill vara med skapa en politik för ett bättre samhälle.

Vad vill reformisterna?

Vi vill se en starkare socialdemokrati. Vi är övertygade om att många människor vill vara med och utveckla reformer och bilda opinion för en politik som förbättrar samhället.

Vi har mött människor över hela landet och fått höra många idéer och drömmar om framtiden. Det påminner oss om att vårt land är byggt av kreativa människor med stor potential. Men vi hör också många berättelser om hur orättvist vårt land blivit.

Sverige är ett av de rikaste länderna på jorden. Men det betyder väldigt lite när många inte får ta del av välståndet och allt fler känner att systemet är riggat emot dem.

Ojämlikheten drar isär människor. Den särar stad och land, förort från innerstäder. Det handlar om att unga trycks tillbaka av skulder och höga hyror. Att familjer hålls tillbaka från det liv de drömmer om och sliter för. Att barn som får en sämre start för att alla skolor inte ger lika bra utbildning. Att pensionärer inte har råd med någonting trots ett helt liv av hårt arbete.

Det handlar om de otrygga villkoren på jobben. Om arbetstagare som hålls tillbaka av låga löner och otrygga jobb. Om att poliser, vårdpersonal, lärare, barnskötare och socialsekreterare inte ges möjlighet att göra det arbete som de skulle vilja. Där de som jobbar med det viktigaste vi har ständigt förväntas att göra mer för mindre.

Vårt program och våra förslag är utformade utifrån denna växande oro och frustration över ojämlikhetens utbredning i samhället. Och att vårt parti, Socialdemokraternas, politik inte räcker till för att möta samhällets stora utmaningar.

I vårt program presenterar vi därför en reformagenda med målsättningen att skapa ett samhälle och en ekonomi för alla, inte bara några få. Vi är besjälade av idén om ett samhälle och en ekonomi som sätter människors levnadsvillkor först. Vi tror på reformism som ett väldigt kraftfullt redskap för en positiv och progressiv samhällsutveckling.

Vi vill trycka tillbaka ojämlikheten och bygga ett rättvisare Sverige där ingen hålls tillbaka. Ett samhälle där vi investerar i varandra för att ge varje människa ett bra liv. Ett land där alla kan ha trygghet på jobbet och i sitt eget hem. Där alla kan leva ett värdigt liv. Ett land som tar sitt globala ansvar och bygger ett klimatmässigt hållbart samhälle. Där alla människors frigörelse och värdighet är målet.

Vi alla står inför ett val. Vi kan välja mellan ett samhälle där de rikare blir rikare, där barn fortsätter leva i fattigdom, där välfärdens resurser inte räcker till och där människor ställs emot varandra. Eller så kan vi engagera oss för förändring.