4 Reformförslag för en starkare välfärd och ett grönare Sverige

Den svenska välfärden har länge varit underfinansierad. Detta har slagit hårt mot många – inte minst alla de pensionärer som fått se sin ekonomiska standard urholkas, alla de skolelever som drabbats av nedskärningar i skolan med sjunkande skolresultat till följd eller alla de patienter som väntar på operation eller på överbelastade akutmottagningar. Samtidigt finns ett skriande behov av investeringar i infrastruktur, att renovera och bygga nya bostäder samt ett akut behov av gröna investeringar för att tackla klimatkrisen.

Reformisternas förslag för en starkare välfärd och ett grönare Sverige har sammanfattats i 20 reformförslag, som alla syftar till att få bukt med den kroniska underfinansieringen av svensk välfärd. De 20 reformförslagen kan alla sorteras in under något utav Reformisternas reformområden 3 till 7, som finns att läsa om i Reformisternas Reformprogram. Dessa reformområden är:

  • Nytt pensionssystem

  • Ny social bostadspolitik:

  • Nytt demokratiserat arbetsliv

  • Ny välfärds- och regionalpolitik

  • Ny grön reformism

I återstoden av detta kapitel kommer de 20 reformförslagen att presenteras och förklaras.