4.14 Kompensation för höjda kostnader för försörjningsstöd

Förslag: För att kompensera kommuner för höjda kostnader från försörjningsstöd tillförs 1,7 miljarder kronor i generella statsbidrag fr.o.m. år 1.

Den föreslagna höjningen av momsen måste mötas med en höjning av nivån på det kommunala försörjningsstödet. Ca 215 000 hushåll mottog någon gång under 2017 försörjningsstöd till en total kostnad för kommunerna om 10,7 miljarder kronor. Här räknas med en höjd kostnad på 10 procent av utbetalningarna, vilket motsvarar 1,7 miljarder kronor. Staten skjuter till motsvarande belopp inom ramen för det kommunala utjämningssystemet.