4.9 Konkurrensgranskning inom finanssektorn, byggsektorn och fastighetsmäklarbranschen

Förslag: För att komma till rätta med icke-fungerande marknader inom byggnad, finans, och fastighetsförsäljning tillförs Konkurrensverket och Fastighetsmäklarinspektionen 500 miljoner kronor fr.o.m. år 1.

Utöver etablerandet av ett statligt ägt byggbolag behövs en hårdare konkurrensgranskning av bostadssektorn. Den bristande konkurrensen missgynnar innovationskraften. En bättre fungerande marknad förväntas bland annat leda till lägre kostnader för konsumenter, lägre byggkostnader och lägre kostnader för räntor och mäklaravgifter. I förlängningen förväntas detta skapa en bättre fungerande bostadsmarknad och bättre tillgång till lån och sparande.