Budgetutforskaren

I figuren nedan redovisas den svenska statens intäkter och utgifter för 2020 så som har föreslagits av Regeringen respektive Reformisterna.

I drop down-menyn i övre högra hörnet av figuren kan du välja vilket budgetförslag du vill se.

Intäktssidan innefattar statens samtliga intäkter, det vill säga även de intäkter som normalt inte räknas med i statens budget, utan slussas vidare. Ett typiskt exempel på en sådan intäkt är kommunalskatten. Kommunalskatten indrivs av staten, men distribueras sedan vidare direkt till kommunerna. På samma sätt innefattar utgiftssidan även sådant som normalt inte räknas med i statens budget. För att använda samma exempel med kommunalskatten, så redovisas kommunernas utgifter här som en statlig utgift även om dessa pengar alltså bara “slussas” vidare till kommunerna.