6 Effekter

 I detta avsnitt presenteras de effekter som väntas från Reformisternas reformförslag.