5. Skattereform för ökad jämlikhet och utbyggd offentlig sektor

Nästan alla partier är överens om att Sverige är i behov av en större skattereform. I Reformisternas reformbudget har de föreslagna skatteförändringarna två utgångspunkter:

  • Finansiera utgiftsökningar i driftsbudgeten för ett samhälle där välfärdens resurser räcker till
  • Göra skatteuttaget mer progressivt för att minska ojämlikheten i Sverige

Reformisternas skatteförändringar skulle uppskattningsvis långsiktigt öka skattekvoten från omkring 43,4 procent 2019 till omkring 46,6 procent av BNP. Det är under den genomsnittsnivå som skattekvoten hade 1985–2006 och fortfarande långt från den skattekvot på över 50 procent som gällde år 1990. En ökning av skattekvoten i linje med Reformisternas förslag är absolut nödvändigt för att finansiera den välfärdsnivå befolkningen efterfrågar. De föreslagna skatteförändringarna gör det också möjligt för Reformisterna att finansiera våra satsningar i driftsbudgeten. Tack vare den föreslagna moderniseringen av det finanspolitiska ramverket frigör reformbudgeten därutöver betydande kapital för fler samhällsnyttiga satsningar som behövs, men som ligger utanför Reformisternas fokus på ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling.

Figur 6 Sveriges skattekvot med Reformisternas förslag 1980–2022. Skattekvoten i Sverige 1985–2019 följt av prognos framåt med Reformisternas förslag.35

I utformningen av Reformisternas skatteförändringar väger skattesystemets jämlikhetsskapande effekter tungt. Fokus ligger på ökad beskattning av kapitalinkomster och ägande samt borttagande av nedsättningar och avdrag som idag gynnar höginkomsttagare mer än låginkomsttagare. Där förändringen även förväntas påverka pensionärer, barnfamiljer eller andra grupper i samhället med låga marginaler kompenseras dessa genom Reformisternas övriga reformförslag. Därför bör skatteförändringarna läsas tillsammans med de stora reformer de möjliggör. Den samlade fördelningspolitiska effekten av Reformisternash samlade reformbudget är starkt progressiv – alltså från rika till fattiga.

Reformisternas förslag på skattereform har sammanfattats i 10 reformförslag. I återstoden av detta kapitel kommer dessa 10 reformförslag att presenteras och förklaras.