6.4 Effekter på skattesystemet

Se avsnittet Skattereform för ökad jämlikhet och utbyggd offentlig sektor för en redogörelse av föreslagna skatteförändringars effekt på skattekvot. Skatteförändringar är inte alltid uppskattade av alla och är förenade med negativa konsekvenser. Samtidigt finansierar de viktiga satsningar. Våra reformförslag innebär tillsammans att såväl barn- som äldrefattigdom i Sverige kraftigt bekämpas, att såväl jämlikhet som jämställdhet i ekonomisk mening ökar påtagligt, att Sverige ställer om från individuell klimatskam till kollektiv klimatstolthet och att jobb och jämlik välfärd över hela landet säkras för lång tid framöver. Höjda matpriser och en nedgång i tillgångsmarknadspriser, däribland fastighetspriser, finns också bland konsekvenserna. Det är priset några av oss måste betala för ett bättre samhälle, men som i slutändan gynnar oss alla.