6.2 Effekter av ökad upplåning för samhällsinvesteringar

Idag kan den svenska staten låna på 10 år till en ränta på minus 0,1 procent. Det öppnar helt nya möjligheter. Om en investering på 100 miljoner kronor i exempelvis infrastruktur så som idag finansieras med skattemedel när den genomförs så blir kostnaden 100 miljoner kronor. Om investeringen istället finansieras med 10-åriga lån är kostnaden idag ingenting, och om inflationsmålet på två procent upprätthålls betalar staten istället tio år senare tillbaka 87 miljoner kronor, räknat i det penningvärde som gällde när investeringen gjordes. Om investeringen istället finansieras med 30-åriga obligationslån, som staten idag får till en ränta på 0,35 procent, blir statens ”rabatt” hela 40 procent av investeringskostnaden. Att i dagens läge finansiera samhällsinvesteringar genom långsiktiga lån på det sätt Reformisterna föreslår är därigenom ekonomiskt motiverat genom effektivt resursutnyttjande.