5.6 Trappa av jobbskatteavdrag

Förslag: Avskaffa det jobbskatteavdrag som infördes i M och Kd:s budgetreservation för 2019. Detta förväntas ge en inkomstförstärkning på 10 miljarder kronor fr o m år 1.

Jobbskatteavdrag har införts i flera steg sedan alliansregeringens tillträde 2006. I M/Kd:s budgetreservation för 2019 infördes ett sjätte jobbskatteavdrag. 2019 beräknas den samlade kostnaden för jobbskatteavdragen uppgå till nästan 130 miljarder kronor per år. Reformisternas utgångspunkt är att dylika skattesänkningar inte är lösningen på de utmaningar samhället står inför. Fr o m år 1 föreslås därför ett avskaffande av det sjätte jobbskatteavdraget vilket förväntas inbringa 10 miljarder kronor årligen.