5.9 Utred och inför en förmögenhetsskatt

Förslag: En förmögenhetsskatt ska utredas och sedan införas. Detta uppskattas långsiktigt öka de statliga intäkterna med 4 miljarder kronor.

År 2013 visade den prisade nationalekonomen Thomas Piketty i sin bok Kapitalet i tjugoförsta århundradet att ökad förmögenhetskoncentration tenderar att bli självförstärkande och därmed leder till fortsatt växande ekonomiska klyftor. För att motverka den trenden föreslår Piketty bland annat användning av förmögenhetsskatter. Förmögenhetsbeskattning finns redan i olika varianter i ett antal europeiska länder och har dessutom seglat upp som ett hett ämne i den amerikanska primärvalsdebatten.

För att vara säkra på att förmögenhetsskatten bäst är anpassad till dagens behov och förmögenhetskoncentration föreslår Reformisterna att den först ska utredas före införandet. Utredningen bör analysera de system som finns runtom i EU och världen och premiera en utformning som gör det svårt att undvika skatten genom avancerad skatteplanering. En försiktig uppskattning är att en förmögenhetsskatt långsiktigt kan öka de statliga intäkterna med 4 miljarder kronor.

Det finns en potential att införa en betydligt offensivare förmögenhetsskatt än vad som skulle behövas för att möta de prognostiserade inkomster som finns i denna reformbudget. Reformisternas bedömning är dock att detta är avhängigt av att ett system för större kontroll av globala kapitalrörelser utvecklas.