3.4 Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts

Förslag: För att inrätta ett finansmarknadsråd som ska säkerställa att regeringen och de statliga myndigheterna arbetar för hållbara finansmarknader tillförs 10 000 000 kronor fr.o.m. år 1.

Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga. Den svenska statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis av högsta internationell standard som står fri från särintressen för att möta den finansiella sektorns betydande ekonomiska resurser och informella politiska makt. Ett finansmarknadsråd med internationellt ledande forskare inom främst statsvetenskap, ekonomisk historia, ekonomisk geografi och organisationsteori tillsätts. Rådet ges ett årligt anslag om 10 miljoner kronor.