Maastrichtskulden:
Skuldankaret: 35%
Skuldankaret passeras om: